Informační a komunikační technologie

Předmět je vyučován ve třech ročnících studia. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně je používat v jiných předmětech, v budoucí praxi i v soukromém životě. Žáci porozumí základům oboru informační a komunikační technologie, naučí se používat operační systém a kancelářský software, vyhledávat informace a komunikovat pomocí internetu. Výuka bude probíhat formou individuální obsluhy počítačů.

Učebny na naší škole jsou dvě. Moje výuka se uskutečňuje v první patře. Druhá učebna, kde přednáší pan učitel Ing. Jašek je umístěna v přízemí. Do konce roku 2013 bude zbudována ještě třetí učebna ve třetím patře.