Informace a hodnocení v průběhu školního roku.

První ročníky

  • I. čtvrtletí je nutné mít sešit, kam studenti budou zapisovat látku.
  • II. - IV. čtvrtletí není sešit povinný, výuka je prováděna na PC
Hodnocení (známkování)
  • I. čtvrtletí - 2x jednoduché 15-ti minuté testy (váha známky 6)a 1x čtvrtletní písemná práce (váha známky 10)
  • II. - IV. - každá hodina při provádění praktických činností (váha známky 1-6, podle náročnosti), dále každé čtvrtletí praktická práce s váhou známky 10.

 

Druhé a čtvrté ročníky

  • každá hodina při provádění praktických činností (váha známky 1-6, podle náročnosti), dále každé čtvrtletí praktická práce s váhou známky 10.

V případě, že student nepracuje je hodnocen známkou nedostatečně.

Účast na výuce je povinná. V případě, vetší absence než 40% nebude student(ka) hodnocen(a).

V každém čtvrtletí je nutné získat 3 známky. Za pololetí absolvovat čtvrtletní nebo pololetní práci je povinné.