Maturitní obory

1. Ročník

1 - 20 vyučovací hodina - dějepis v kostce

2x písemná práce

1x čtvrtletní práce

21 a další hodina společenské vědy k výuce je povinnost pracovat s pracovním sešitem.

Pracovní sešit od vydavatelství Didaktis - Společenské vědy 1. díl.

Pracovní sešit bude během celého školního roku kontrolován a známkován. Hodnocena je úplnost zpracování správnost odpovědí.

Pokud student nebude pracovat s PS nebude v daném pololetí klasifikován.